Publications for the Annual Conference on Applied Mathematics and Informatics


 

Usually, the papers accepted and presented at CAMAI are published in http://anale-mi.spiruharet.ro/.

 

Papers published in ANNALS OF SPIRU HARET UNIVERSITY: MATHEMATICS-INFORMATICS SERIES (ISSN: 1841-7833):

 
CAMAI 2014
 1. Bârză, Silviu: A Better Sets Approach Algoritm for the Determination of Component Minimal Complete Subgraph
 2. Dincă, Sorin: Using Client-Server Technology to Query Databases in Natural Language
 3. Copil, Vlad; Ioan, Rodica : Catalan's Conjecture - a Brief History
 4. Poienariu, Mihaela; Chiroiu, Veturia: Materiale compozite inspirate din natură (English version)
 5. Averian, Alexandru: Ecosystem software model (modified tilte)
 
CAMAI 2013
 1. VĂDUVA, Ion: On Simulation Some Life Data Distributions
 2. CHIŢESCU, Ion: The Formula of Faà di Bruno: Old and New
 3. MOISE, Luminiţa Dominica; CRISTEA, Ruxandra: Confluenţe între învăţământul preuniversitar şi cel universitar. Abordări bazate pe proiecte în spaţiul virtual
 4. DINICĂ, Maria; DINESCU, Luminiţa: Perspective moderne ale utilizării calculatorului în procesul instruirii la fizică
 5. VÎRGOLICI, Horia: On the Exponential Diophantine Equation x2 + D = yn: a brief survey
 6. BÂRZĂ, Silviu: Sets Approach Algorithms for Determination of Component Minimal Complete Subgraph
 7. BÂRZĂ, Silviu: Some Characterizations on Clustering Using Equivalent Graphs
  
 

indexing.html/