Publications for the Annual Conference on Applied Mathematics and Informatics


 

Starting with 2017, the papers accepted and presented at CAMAI will be published in Proceedings of CAMAI.

 

Papers published in ANNALS OF SPIRU HARET UNIVERSITY: MATHEMATICS-INFORMATICS SERIES (ISSN: 1841-7833):

 
CAMAI 2014
 1. Bârză, Silviu: A Better Sets Approach Algoritm for the Determination of Component Minimal Complete Subgraph
 2. Dincă, Sorin: Using Client-Server Technology to Query Databases in Natural Language
 3. Copil, Vlad; Ioan, Rodica : Catalan's Conjecture - a Brief History
 4. Poienariu, Mihaela; Chiroiu, Veturia: Materiale compozite inspirate din natură (English version)
 5. Averian, Alexandru: Ecosystem software model (modified tilte)
 
CAMAI 2013
 1. VĂDUVA, Ion: On Simulation Some Life Data Distributions
 2. CHIŢESCU, Ion: The Formula of Faà di Bruno: Old and New
 3. MOISE, Luminiţa Dominica; CRISTEA, Ruxandra: Confluenţe între învăţământul preuniversitar şi cel universitar. Abordări bazate pe proiecte în spaţiul virtual
 4. DINICĂ, Maria; DINESCU, Luminiţa: Perspective moderne ale utilizării calculatorului în procesul instruirii la fizică
 5. VÎRGOLICI, Horia: On the Exponential Diophantine Equation x2 + D = yn: a brief survey
 6. BÂRZĂ, Silviu: Sets Approach Algorithms for Determination of Component Minimal Complete Subgraph
 7. BÂRZĂ, Silviu: Some Characterizations on Clustering Using Equivalent Graphs
  
 

 

indexing.html/